Dienas Centrs

Aktualizējot analīzi par sabiedrības vajadzībām, Nodibinājums šogad ir nolēmis paplašināt savu darbības spektru, ar jauniem sabiedrībai saistošiem un pieprasītiem sociāla rakstura projektiem. Ir sākts darbs pie bērnu, jauniešu un pensionāru mūsdienīga dienas centra izveides Lēdurgas ielā 12, Rīga. Pašlaik notiek dienas centra izveide, veidojot to atbilstoši tā vajadzībām, izveidojot dažādus kabinetus un pielāgojot tos standartiem, kuri nepieciešami nākotnē īstenojot dažādas aktivitātes. Attiecināmā centra mērķauditorijai joprojām ir ierobežotas iespējas, bezmaksas piedalīties dažādos pasākumos kuri piepildītu šo cilvēku ikdienu.

Dienas centrā paredzēts īstenot dažādas sociāla rakstura aktivitātes, īstenojot interešu izglītības programmu ar dažādiem pulciņiem un darbnīcām, kā dažādu valodu apguves kursi, dator kursi priekš pensionāriem, adīšanas nodarbības, bibliotēka, dažāda veida sporta nodarbības, ārstnieciskā fizkultūra, veselības istaba, relaksācijas istaba, elektroniska bibliotēka neredzīgiem bērniem un pieaugušiem, frizētava, zobārstniecības kabinets, veļas mazgātava, pirts un daudzas citas. Dienas centra apkaimē plānots īstenot projektu par sporta laukuma izveidi, veidojot dažādu sporta veidu nodarbības.

Ņemot vērā cilvēku dzīvesveidu, jauniešu pievēršanos nelabvēlīgām aktivitātēm, daudzu pensionāru vientulību, bērnu un jauniešu nepareizu brīvā laika pavadīšanu, šīs nodarbības paredzētas lai pilnveidotu centra apmeklētāju spējas, uzlabotu veselības stāvokli un piepildītu ikdienu.

Tiek plānots plašs Centra darbības spektrs, sniedzot papildus iespējas trūcīgajiem apmeklētājiem saņemt dažādas saimniecībai vai ikdienai nepieciešamas un lietderīgas preces kā bezmaksas labdarības biļetes (sk. www.samariesufonds.org/lv/projekti/labdaribas-biletes) vai arī papildus pārtiku, apģērbu, apavus un daudz ko citu, kas sarūpēts no Fonda atbalstītājiem, tādējādi arī veicinot mērķauditorijas materiālās labklājības līmeni. Mūsu fonda aprūpē šobrīd ir jau vairāk kā 500 trūcīgās personas (ar sociālā dienesta izziņu par trūcīgā statusu), tajā skaitā vairākas daudz bērnu ģimenes, vientuļie pensionāri un invalīdi, kuriem šis dienas centrs pavērtu daudz dažādas papildus iespējas.

Dienas centra mērķis ir radīt papildus iespējas un nodrošināt dažādus pasākumus sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, veicinot viņu intelektuālo un fizisko attīstību un mazinot viņu ikdienas grūtību slogu.

 

ŠĪ LAPA ATRODAS IZSTRĀDES STADIJĀ UN TIKS PILNVEIDOTA TUVĀKAJĀ LAIKĀ.

Dienas centra galvenie atbalstītāji:

Fonda kontakti

  • Lēdurgas iela 12
    Rīga, LV-1034
  • +371 20313153
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samāriešu Fonda galvenie partneri: