Sākums

Samāriešu Fonds

Organizācija darbojas labdarībā kopš 2011. gada. Tās galvenā prioritāte ir nodibināt mums katram nepieciešamo sirds siltumu personām, kurām tas pašlaik vajadzīgs visvairāk.

"Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz lielu prieku." (Seneka)

Atbalsti  Samāriešu fondu ZIEDOJOT:
 


Nodibinājums “Samāriešu fonds” ir nevalstiska organizācija, kura savu darbību labdarībā ir uzsākusi 2011. gadā.

Organizācijai ir plašs darbības spektrs un tā aptver lielu mērķauditoriju, bet kā prioritāro tā vienmēr ir izvirzījusi bērnus un jauniešus, bērnu nama audzēkņus, trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, veco ļaužu pansionātu iedzīvotājus un maznodrošinātos pensionārus.

Fonds savā darbībā vienmēr ir tiecies uz izcilību, pierādot mūsu attieksmi pret sabiedrību, rādot piemēru par iesaistīšanos tās procesos un realizējot dažnedažādus, mūsu mērķauditorijai, saistošus projektus, kuri ir kā ieguldījums tās labklājības paaugstināšanā, emocionālās stabilitātes veicināšanā un grūtību sloga mazināšanā.

Mūsu vīzija, tālākā attīstības periodā, izkristalizējas abstrakti, kā darbības kapacitātes stiprināšana un palielināšana, turpinot līdz šim sasniegto jaunos, vēl stiprākos apgriezienos un papildinot to ar jauniem, kvalitatīvi izpildītiem darbības virzieniem.

Samāriešu fonds ir partnerorganizācija Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajam personām, realizējot “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana trūcīgo un ārkārtas vai krīzes situācijās nonākušajam personām” divos reģionos:

Sīkāka informācija

Fonda kontakti

  • Lēdurgas iela 12
    Rīga, LV-1034
  • +371 20313153
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samāriešu Fonda galvenie partneri: